Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents

Back

Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents a l'àrea metropolitana de Barcelona

Habitatge buit, necessitats d'habitatge i recursos existents
  • Subject: Social care
  • Area: Àrea metropolitana de Barcelona
  • Publication date:
  • Author: CONFAVC

Description

L'informe fa una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació de l'habitatge buit a l'àrea metropolitana de Barcelona, l'habitatge assequible i la demanda exclosa. De la mateixa manera, planteja polítiques i serveis municipals per activar l'habitatge buit. 

Related links