Estudi sobre el contracte de manteniment de les rondes de Barcelona

Cas d'estudi: Manteniment integral de les rondes de Barcelona
Imatge de l'estudi
Subject:
Economic strategy
Area:
AMB
Publication date:
Author:
IESE – PPP for Cities

Estudi

Download

Description

Estudi de cas sobre el contracte de serveis per al manteniment de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord del mateix municipi. Aquest treball utilitza la metodologia del Consell Econòmic i Social de les NNUU per a l'anàlisi de les col·laboracions público – privades, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la gestió dels serveis públics.