Comparativa de les normes urbanístiques

Back

PAEs per diferents sectors geogràfics

Imatge d'un pla urbanístic
  • Subject: Industry and economic recovery
  • Publication date:
  • Author: UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya)
  • Collaborators: AMB

Description

Els estudis que es llisten són un recull i una anàlisi comparativa de les normatives urbanístiques dels polígons d'activitat econòmica (PAE). S'estructuren en cinc sectors geogràfics: B-30 / C-32 / Besòs / Barcelona – L'Hospitalet de Llobregat / Eix Llobregat.

Àmbit Barcelona | L'Hospitalet de Llobregat

Àmbit Eix Llobregat

Related links