Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Gent gran a la plaça
Subject:
Social care
Area:
Àmbit metropolità
Publication date:
Author:
IERMB
Collaborators:
Centre d'Estudis Demogràfics

Estudi

Download

Description

Aquest estudi presenta una diagnosi de l'envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s'ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l'àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l'habitatge, l'entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials.