Canvi demogràfic, envelliment i metròpoli

Back
Gent gran a la plaça
  • Subject: Social care
  • Area: Àmbit metropolità
  • Publication date:
  • Author: IERMB
  • Collaborators: Centre d'Estudis Demogràfics

Description

Aquest estudi presenta una diagnosi de l'envelliment a la metròpoli de Barcelona. Per fer-ho s'ha adoptat una mirada multidimensional que inclou l'àmbit demogràfic, la situació sòcio-econòmica, l'habitatge, l'entorn residencial, la mobilitat quotidiana, la salut o les relacions socials.