Mercat immobiliari empresarial

Informes sobre la situació del mercat immobiliari empresarial metropolità de naus industrials, locals comercials i oficines. L'informe es realitza a partir de totes les ofertes que es publiquen en els principals portals immobiliaris i d'institucions públiques.