TROP Tendències NÚM-12

TROP: Tendències | Reptes | Oportunitats | Posicionament
TROP Tendències NÚM-12 portada
Subject:
Trends Report
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Informe de Tendències NUM-12

Download

Synopsis

La consolidació del saló eDelivery, tema central al número 12 del TROP metropolità, on la logística té una presència destacada.

El TROP, el formen un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègica de tendències, reptes, oportunitats i posicionament (TROP) de l'economia per a l'impuls del desenvolupament econòmic metropolità.

Author:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2018
Available languages:
Catalan
Related links