Informes COVID-19

Back

Impacte en el mercat de treball

Mirada
 • Subject: Mercat laboral
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
Synopsis

Aquests documents volen quantificar i objectivar quin és l'impacte de la COVID-19 entre les principals activitats econòmiques i variables del mercat de treball de la metròpolis de Barcelona. S'actualitzaran mensualment per fer-ne un seguiment acurat.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Publication date:
  06/2020
 • Available languages:
  Catalan