Guia per implementar l'FP dual

Back

Als ajuntaments metropolitans

Decoraytiva
 • Subject: Technical and vocational Training
 • Public: Specialized
 • Type: Manual
 • Edition: Guides
 • Supports: Electronic
Synopsis

La guia parteix de l'experiència de dotze ajuntaments que ja tenen alumnat d'FP dual a la seva estructura de personal. La guia analitza com sorgeix la iniciativa, com es va implementar, quines barreres s'han detectat i quines propostes hi ha per millorar l'experiència.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  06/2022
 • Available languages:
  Catalan
 • DL:
  DL: B 10862-2022

Related links

Prova: $provaURL