Focus: el futur del treball

TROP Aprofundiment NÚM-20
TROP Aprofundiment NÚM-20
Subject:
Informes d'aprofundiment
Public:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Type:
Informative
Edition:
Informe
Supports:
Electronic

Informe d'Aprofundiment 20

Download

Synopsis

La revolució tecnològica està tenint una gran incidència en les relacions laborals dins el mercat de treball. Cada vegada estan sorgint més plataformes que digitalitzen l'experiència de l'usuari i generen un nou mercat de treball amb noves oportunitats i que afecta de manera important a les condicions laborals d'un nombre creixent de treballadors.

Aquest informe pretén comprendre l'efecte de la gig economy en el futur del treballi, en concret en el futur dels treballadors, i els canvis que implica en les relacions econòmiques i socials al voltant de l'ocupació.

Author:
Direcció: Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic. Edició i continguts: Institut Cerdà
Publisher:
AMB
Place and date:
Barcelona 2019
Available languages:
Catalan
Related links