Flaix econòmic 2019

Back

Evolució socioeconòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona 2015-2019

Portada
 • Subject: Economic Development
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Dossier
 • Supports: Electronic
Synopsis

L'informe fa un balanç socioeconòmic del territori de l'AMB per al període 2015-2019, subjecte a la disponibilitat de dades, on s'analitza el PIB real i PIB per càpita; les empreses, tenint en compte el seu compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i el clima empresarial; l'evolució de les indústries creatives; el comerç exterior; el turisme; el mercat immobiliari per a usos empresarials; el mercat laboral –ocupació, atur, ajust i qualitat de les ocupacions, i salaris–; la formació professional, i les polítiques d'ocupació a l'AMB.

 • Author:
 • Collaborators:
  AMB, Cambra de Barcelona i Ajuntament de Barcelona
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  03/03/2020
 • Available languages:
  Catalan

Related links