Els espais de coworking a les ciutats

Back

TROP Aprofundiment NÚM-17

Portada
 • Subject: Informes d'aprofundiment
 • Public: General
 • Type: Informative
 • Edition: Informe
 • Supports: Electronic
Synopsis

La nova economia digital ha transformat l'entorn de treball i ha donat lloc a la creació de nous espais d'inspiració i innovació que fomenten la col·laboració i l'intercanvi d'idees. En aquest sentit, els espais de coworking s'han adaptat a la nova economia, com a espais dinàmics que posen les persones al centre de l'empresa i conviden els treballadors a connectar entre ells.

Aquest informe té com a objectiu definir les característiques dels espais coworking a l'àrea metropolitana: identificar-ne la filosofia de treball, les innovacions en el perfil dels treballadors i en la gestió de l'espai, així com els reptes i les oportunitat de gestió que s'han de tenir en compte.

 • Author:
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  16/07/2019
 • Available languages:
  Catalan

Related links