Taula Social Metropolitana

| Subject: Social Policies

Espai de diàleg i d'intercanvi de coneixements sobre els reptes socials metropolitans

Presentació de la Taula Social Metropolitana

El dia 4 de maig va tenir lloc l'acte de presentació de la Taula Social Metropolitana, un espai de diàleg i d'intercanvi de coneixements sobre les problemàtiques i els reptes socials que afecten els 36 municipis que formen part de l'AMB.

L'objectiu de la Taula és instituir un àmbit de reflexió sobre les dinàmiques de treball municipals amb el propòsit de mobilitzar el talent municipal en matèria de política social. Les accions locals en curs en una varietat d'eixos d'atenció social representen un capital de coneixements i experiències, models de gestió i definició de reptes en resposta a les necessitats socials, que donen cos a la capacitat propositiva dels municipis per assolir societats cohesionades. 

La Taula Social Metropolitana ja ha definit i posat en marxa dos àmbits de treball: garantia alimentària i envelliment i solitud. Albert Cónsola, responsable del projecte a l'Oficina de Polítiques Socials de l'AMB, ha explicat les funcions d'aquestes dues taules. La de Garantia Alimentària respon a la necessitat de donar resposta a les deficiències alimentàries pròpies de les situacions d'exclusió social i busca dignificar els serveis alimentaris i potenciar l'autonomia de les persones que els utilitzen; mentre que la d'Envelliment i Solitud té com a denominador comú el conjunt de projectes locals que relacionen el procés d'envelliment i el risc de solitud a fi i efecte d'enfortir els vincles socials com a factor de prevenció de l'aïllament social. 

En la presentació de l'acte hi han intervingut Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, i Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB.

"La Taula Social Metropolitana és un espai de trobada i d'interacció sobre els grans reptes socials del territori que ens ocupen i ens preocupen", ha manifestat l'alcaldessa Pilar Díaz, que ha donat la benvinguda a la setantena d'assistents, entre els quals hi havia tècnics i responsables municipals de diferents poblacions de l'àrea metropolitana. En aquest sentit, ha fet incís en la importància "de les xarxes de transferència per multiplicar la capacitat de millora" i d'"aprofitar les eines tecnològiques a l'abast, per ser més eficients i poder treballar en xarxa".

Per la seva banda, Montserrat Ballarín ha exposat que "la Taula Social Metropolitana ha de servir per millorar les capacitats d'intervenció pública a escala metropolitana i per facilitar la presa de decisions, plantejant posicionaments col·lectius sobre aspectes rellevants".

 

Consolidació i ampliació dels àmbits de treball

Durant la jornada, dues ponències han delimitat la importància d'aquestes problemàtiques. José Luís Haro, responsable de Programes d'Economies Locals Emergents de l'AMB, ha exposat quines són les experiències metropolitanes en matèria alimentària. D'altra banda, Àngels Guiteras, gerent de l'Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), ha aportat una visió panoràmica de les principals experiències locals en l'àmbit dels processos d'envelliment i les situacions de solitud.

L'objectiu a mitjà termini és consolidar els dos àmbits de treball i incorporar-ne de nous en la mesura que puguin ser d'interès per als equips tècnics municipals. L'objectiu final és que la Taula Social Metropolitana s'ampliï i es diversifiqui, sempre amb la vista posada a compartir plantejaments i experiències com a mètode de treball per a la millora de les iniciatives i accions en el camp de la política social dels municipis metropolitans.

Com a cloenda, Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, ha instat els assistents a contribuir en el desplegament de la Taula Social Metropolitana, per tal de reforçar la capacitat de resposta local als principals reptes socials, els quals s'han aguditzat a conseqüència de les dues grans crisis consecutives, l'econòmica del 2008 i la pandèmica del 2020.