Tancament de mandat

| Subject: Socio-economic development

Més projectes per als ajuntaments, per a les empreses i per a les persones

Reunió de l'equip tècnic i directiu de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

L’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic tanca el mandat amb la consolidació dels més de 30 programes de suport als ajuntaments metropolitans.

L’objectiu principal de l’Àrea ha estat, d’una banda, treballar per la millora de la cohesió social de la ciutadania i, de l’altra, donar suport al creixement econòmic per a la generació de riquesa. Durant el mandat 2019-2023 s’han desenvolupat més de 30 programes de suport, que busquen la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la vulnerabilitat i l'exclusió social, en tot moment amb diàleg constant amb les administracions, els actors socials i econòmics, les entitats i el món acadèmic: un enfocament multidimensional per enfrontar els problemes de la metròpolis des de diferents vessants.

 

Perspectiva doble

D’aquesta manera, s’ha treballat des de dues perspectives, la social i l’econòmica, per assolir els objectius previstos a escala metropolitana. Des de la perspectiva social, destaquen les actuacions de suport a la consecució d’una ocupació de qualitat, els estudis sobre convivència i usos socials als barris, els diferents àmbits de la Taula Social Metropolitana per compartir expertesa i experiències, la cobertura de les urgències i emergències socials o els programes de suport a la formació professional qualificadora.

Des del punt de vista del desenvolupament econòmic i per tal de millorar la productivitat i competitivitat de les empreses metropolitanes, entre d’altres han destacat l’impuls de la Xarxa Metropolitana d’Oficines d’Atenció a l’Empresa, el suport a la innovació empresarial amb el disseny de recursos compartits, el desenvolupament d’eines per facilitar la implantació d’empreses i la captació d’inversions o les actuacions de foment d’un sistema alimentari més sostenible i que doni resposta a les necessitats de la població.

 

Eines de finançament i accions transversals

Durant el present mandat s’ha maximitzat el suport a les polítiques públiques municipals mitjançant eines de finançament, entre les quals destaquen el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 o el Pla ApropAMB (Pla de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis).

Transversalment, també s’ha treballat en altres qüestions, com ara les polítiques d’equitat i gènere, la divulgació i promoció de l’ús de l’hidrogen renovable per a la mobilitat sostenible i la indústria metropolitana, les publicacions o les col·laboració amb l’entramat associatiu metropolità.

Però aquest mandat ha destacat pel gran impacte que ha generat la covid-19 entre les persones i les empreses: una pandèmia que ha canviat les regles del joc, tant en l’àmbit social com econòmic. I l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic ha respost adaptant-se a les necessitats concretes i específiques dels municipis. 

Més de 40 persones de l’Àrea han treballat per donar resposta a les necessitats de la ciutadania metropolitana, un equip humà per fer una metròpolis millor, més equitativa i més forta.

Related links