Sessió de treball del CUESB

| Subject: Social Policies

Es prorroga el conveni entre l'AMB i l'IMSS

Sessió de treball

El dimarts 4 d'octubre va tenir lloc una sessió de treball del servei d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), en què es va presentar la pròrroga del conveni entre l'AMB i l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS). Aquesta addenda es va aprovar al Consell Metropolità del passat mes de juliol i té una vigència de dos anys, fins al 31 de desembre del 2024.

Durant la sessió de treball s'han presentat els continguts de l'addenda, així com el procediment que han de seguir els municipis per adherir-s'hi, i també s'han recollit propostes de millora per incorporar als protocols d'activació o al futur conveni. Hi han assistit una vintena de referents municipals vinculats al servei, bàsicament regidors i regidores d'atenció a persones i responsables de serveis socials.

Des del 2016, el CUESB ha intervingut en 2.187 urgències i en 197 emergències socials i ha atès unes 5.300 persones de municipis metropolitans. Actualment, dona servei a 24 municipis de l'àmbit territorial de l'AMB i a un total de 990.000 habitants.

Aquest servei és pioner en aspectes tècnics i logístics i s'inscriu plenament en les polítiques europees de priorització en matèria de polítiques socials.

Related documents