La Taula Social Metropolitana reprèn les seves activitats

| Subject: Social Cohesion

Ha iniciat el cicle tractant la garantia alimentària i l’envelliment i la soledat

Sessió en línia

La Taula Social Metropolitana (TSM) de l'AMB ha reprès l’activitat amb dues sessions de treball, una en l’àmbit de la garantia alimentària i l’altra en l’àmbit de l’envelliment i la soledat.

Després de dos anys de funcionament d’aquests dos àmbits, s’ha fet un procés de reflexió obert amb els municipis participants per tal de valorar el desenvolupament d’aquest espai a mitjà termini. Per aquest motiu, s'ha fet el buidatge d’un qüestionari que s’havia enviat als referents municipals i se n’ha fet devolució en la sessió de treball. 

De la reflexió al voltant de les respostes del qüestionari, els municipis destaquen la importància d'abordar les qüestions relacionades amb la vulnerabilitat residencial, de manera que els municipis tinguin eines i elements per actuar en aquest àmbit. En aquest sentit, l’AMB inicia tasques d’exploració amb els municipis per tal d’endegar el nou àmbit de treball.

De cara a la tardor, es preveu que es facin més sessions per aprofundir en altres àmbits rellevants. Hi ha prevista una sessió d'igualtat i gènere, una de centrada en la convivència i la cohesió social i, finalment, una altra que abordarà aspectes d'orientació i acreditació.

La Taula Social Metropolitana es continua posicionant com un espai tècnic d'intercanvi de coneixement i diàleg constructiu. El seu funcionament es basa en l’ús de metodologies que afavoreixin que els municipis puguin compartir experiències. Així, des de l’AMB animem tots el municipis metropolitans a participar-hi activament.