Ajuts al projecte Empresa Simulada

| Subject: Technical and vocational Training

Simulació per a competències clau en l’FP el curs 2023-2024

Entrada empresa

S’ha resolt la convocatòria d’ajuts per a l’aplicació del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) dels instituts i centres d’FP de l’àrea metropolitana de Barcelona, que té per objecte donar suport als centres que apliquin la metodologia SEFED en els cicles formatius en què es pot integrar.

Empresa Simulada és un projecte d’innovació que busca complementar la formació amb un coneixement completament pràctic, i potenciar les competències transversals de l’alumnat d’FP, per tal de facilitar la incorporació posterior al mercat laboral. 

El projecte utilitza la metodologia SEFED, que es caracteritza per la reproducció de situacions reals de treball utilitzant la simulació d’empreses com a metodologia d’aprenentatge. L’alumnat s’integra en un context on viu l’ambient laboral i es donen les condicions d’una relació de treball, les quals faciliten l’aprenentatge i l’entrenament de situacions, tasques i processos. És una metodologia activa que busca la professionalització del participant i promou la formació per mitjà de l’experiència: aprendre fent, aprendre treballant (learning by doing).

En aquesta edició, el projecte s’adreça a tots els centres que imparteixen les famílies professionals de Comerç i Màrqueting i d’Administració i Gestió. 

El projecte està impulsat per la Fundació BCN Formació Professional i la Fundació Inform amb la col·laboració de l’AMB. En aquesta edició s’ha concedit finançament específic als 9 centres següents dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest finançament està previst dins del conveni entre la Fundació BCN Formació Professional i l’AMB:

  1. Institut Badia del Vallès, de Badia del Vallès.
  2. Institut La Pineda, de Badalona.
  3. Institut Provençana, de l’Hospitalet de Llobregat.
  4. Salessians de Sant Vicenç dels Horts.
  5. Institut Bernat El Ferrer, de Molins de Rei.
  6. Institut Mercè Rodoreda, de l’Hospitalet de Llobregat.
  7. Institut Esteve Terrades i Illa, de Cornellà de Llobregat.
  8. Col·legi Cultural SL, de Badalona.
  9. Institut Badalona VII, de Badalona.