Visor d'habitatge

IMG
Category:
Viewer
Description:
El Visor d'habitatge permet visualitzar sobre el mapa el percentatge d'habitatges principals sobre el total d'habitatges familiars.

Visor habitatge

View