Visor d'habitatge

Back

Viewer

IMG
El Visor d'habitatge permet visualitzar sobre el mapa el percentatge d'habitatges principals sobre el total d'habitatges familiars.
Prova: $provaURL