Visor d'equipaments

Back

Viewer

IMG
El visor d'Equipaments aglutina un conjunt de dades geogràfiques amb informació exhaustiva i precisa de tot tipus d'equipaments (locals, edificis o espais oberts) que tenen la funció de proporcionar un servei a les persones, millorar la qualitat de vida, potenciar la cohesió social i impulsar la competitivitat dels entorns empresarials.
Prova: $provaURL