Inventory of the Metropolitan Parks Network

Back

IDEAMB / Ecology

Imatge del servei digital
Metropolitan Parks managed by the Metropolitan Area of Barcelona (AMB) with the inventory of elements in them
Access URL
OGC WMS: https://ide.amb.cat/servei/catalunya/inventari_parcs/wms
OGC WMTS: https://ide.amb.cat/servei/catalunya/inventari_parcs/wmts
ESRI REST: https://ide.amb.cat/geoserveis/rest/services/inventari_parcs_3857/MapServer

OGC WMS GetMap
OGC WMTS GetTile
ESRI REST ExportMap
Prova: $provaURL