Geoportal de cartografia

Geoportal de cartografia
Category:
Plataformes
Description:
Aquest visor permet consultar, visualitzar i descàrregar de manera gratuïta els diferents conjunts d'informació geogràfica disponibles a l'AMB com per exemple: Mapa Topogràfic Metropolità 1:1 000, Fotografies de vols històrics, Ortofotos històriques, Guia de carrers de l'AMB, Xarxa Geodèsica Local, etc.

Geoportal de cartografia

View