Carboweb

Back

Interactive

Icona del servei digital
Carboweb és una eina de càlcul de la petjada de carboni de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que realitza el càlcul de la petjada de carboni de les diferents instal·lacions del cicle urbà de l'aigua: potabilització, transport i distribució, clavegueram, depuració i oficines.

Links

Prova: $provaURL