Datasets (1)

Dataset searching forms
  • File/Service
  • Formats
  • Display
    • Usos del sòl ocupat Usos del sòl del total del sòl ocupat, per municipis metropolitans.
    • JSON CSV