Datasets (2)

Dataset searching forms
  • File/Service
  • Formats
  • Display
    • Autocontenció municipal per mode Nombre de desplaçaments amb origen i destinació al mateix municipi de residència, segons el mode de transport principal utilitzat.
    • JSON CSV