Vol fotogramètric analògic històric 1979

Back

Vol fotogramètric analògic històric 1979

Technical file card

Un vol fotogramètric consisteix en sobrevolar el territori amb un avió, recobrint-lo amb fotografies d'eix vertical que se solapen tant longitudinal com transversalment. És la primera de les tres etapes necessàries per a l'obtenció de cartografia digital. Les fotografies d'un vol fotogramètic s'ordenen en passades i en números consecutius dins de cada passada.

Les fotografies aèries resultants del vol fotogramètric no tenen una escala exacta, ja que són el resultat d'una perspectiva cònica, on també influeix l'efecte de l'ondulació del terreny.

Aquest vol va ser realitzat per AEROFOTO S.A. per encàrrec de la Corporació Metropolitana de Barcelona. Comprèn la major part de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb força discontinuïtats, ja que no s'han pogut recuperar tots els fotogrames del vol original.  Les seves dades principals són:
 

Escala aproximada
1:5 000
Format de la imatge
23 x 23 cm
Contactes paper
Contactes paper COLOR
Núm. de passades
40
Núm. de fotogrames
2.034 (807 disponibles)
Focal cambra mètrica
152,96 mm

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
HTML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format JSON

View
KMZ Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format KMZ

View
WMTS Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMTS

View

Data viewer