Usos del sòl ocupat

Back

Usos del sòl del total del sòl ocupat, per municipis metropolitans.

Technical file card

Informació sobre el grau d'ocupació del territori metropolità elaborada per l’AMB a partir de la interpretació de fotografies aèries i ortofotos.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation