Treballadors afiliats a la Seguretat Social per intensitat de coneixement

Back

Treballadors afiliats al RGSS i autònoms classificats en intensitat de coneixement alt i coneixement baix.

Technical file card

Per definir-les s’ha utilitzat la classificació d’activitats econòmiques elaborada per Eurostat que assigna diferents intensitats de coneixement als treballadors i empreses per cada sector d’activitat econòmica de la CNAE-09 (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) a dos dígits d’agregació.

 • Creation date:
  25.01.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
  Geographic area:
  Àrea metropolitana
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Sèrie històrica des de 1999 Download
JSON Service -- Sèrie històrica des de 1999 View

More infomation