Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)

Back

Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms dedicats a Recerca i Desenvolupament (R+D)

Technical file card

Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de Treballadors Autònoms dedicats a Recerca i Desenvolupament (R+D) entès com les activitats que recull l'epígraf 72 de la CNAE-09.

 • Creation date:
  25.01.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Ministerio de Empleo y Seguridad Social
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation