Temps mitjà de permanencia al mercat de les ofertes en venda 2014

Back

Dataset sobre el temps mitjà de permanencia al mercat de les ofertes en venda de l'any 2014

Technical file card

Dataset sobre el temps mitjà de permanencia al mercat de les ofertes en venda de l'any 2014

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download