Situacions problemàtiques als barris

Back

Freqüència de situacions problemàtiques als barris (gens, poc, bastant, molt).

Technical file card

Percentatge d'enquestats que declaren l'existència de situacions problemàtiques (gens, poc, bastant, molt) als barris, segons conflicte, en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation