Serveis Socials bàsics per motius laborals

Back

Problemàtiques ateses pels serveis socials bàsics per motius laborals respecte el total d'habitants del municipi.

Technical file card

Problemàtiques ateses pels serveis socials bàsics per motius laborals respecte el total d'habitants del municipi (expressat en percentatge per mil habitants)

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation