Serveis de metro de TMB

Back

Informació relacionada amb les línies, parades i accessos als metros de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Technical file card

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies, estacions i accessos de metro.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan

getMetroLines: Retorna el llistat de les línies de metro.

View
SOAP Service
  • Catalan

getMetroLinesAndStops: Retorna el llistat de les línies de metro i les parades.

View
SOAP Service
  • Catalan

getMetroLineAndStops: Retorna les parades d?una determinada línia.

View
SOAP Service
  • Catalan

getMetroStation: Retorna les informacions d?una determinada parada.

View
SOAP Service
  • Catalan

findEntranceById: Retorna les informacions d?un determinat accés.

View
SOAP Service
  • Catalan

getNearMetroLinesUTM31: Donades unes coordenades en format UTM31 i un radi, retorna totes les parades de metro (tant de TMB com d?altres operadors) compreses en aquest radi.

View
SOAP Service
  • Catalan

getNearMetroLinesWGS84: El mateix que el mètode getNearMetroLinesUTM31 però donant les coordenades en format WGS84.

View