Serveis de bus de TMB

Back

Informació relacionada amb les línies i parades d'autobusos de l'empresa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Technical file card

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies i parades de bus de l'empresa pública metropolitana Transports Metropolitans de Barcelona. No inclou informació de la resta de línies d'autobús que presten altres companyies a l'AMB.

 • Creation date:
  09.02.15
  Update frequency:
  Diària
  Data source:
  TMB
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
 • Catalan
getLinies: Retorna el llistat de les línies de bus. View
SOAP Service
 • Catalan
getBusLinesAndStops: Retorna totes les línies de bus, els recorreguts i les parades. View
SOAP Service
 • Catalan
getAllStopTimes: Retorna tots els horaris de totes les parades de totes les línies. View
SOAP Service
 • Catalan
getDirectionShape: Donada una línia i un recorregut, retorna els punts del recorregut. View
SOAP Service
 • Catalan
getDirectionShapeAndStops: Donada una línia i un recorregut, retorna les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades. View
SOAP Service
 • Catalan
getHeadsigns: Donada una línia, retorna la descripció dels recorreguts d‟aquesta línia. View
SOAP Service
 • Catalan
getRoutesAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts i les parades. View
SOAP Service
 • Catalan
getShapeAndStops: Donada una línia, retorna els recorreguts, les parades del recorregut i els punts del recorregut entre cada una de les parades. View
SOAP Service
 • Catalan
getNearBusLinesUTM31: Donades unes coordenades en formato UTM31 i un radi, retorna totes les parades de bus (tant de TMB com d‟altres operadors) compreses dins el radi. View
SOAP Service
 • Catalan
getNearBusLinesWGS84: El mateix que getNearBusLinesUTM31 però amb coordenades WGS84. View
SOAP Service
 • Catalan
getStopTimes: Donada una línia, retorna les parades de la línia i els horaris per a cada parada. View
SOAP Service
 • Catalan
getStopTimesByStopCode: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia en aquesta parada View
SOAP Service
 • Catalan
getStopTimesByStopCodeBankHoliday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "diumenge i festiu" en aquesta parada. View
SOAP Service
 • Catalan
getStopTimesByStopCodeSaturday: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "dissabte" en aquesta parada. View
SOAP Service
 • Catalan
getStopTimesByStopCodeWorkingDay: Donada una línia i una parada, retorna els horaris de la línia dels dies "laborable" en aquesta parada. View
SOAP Service
 • Catalan
getLinesNonTMBByCompany: Retorna una llista de línies que no són operades per TMB. View