Servei AMBici

Back

Dades del servei de bicicleta elèctrica compartida AMBici

Technical file card

Dades del servei de bicicleta elèctrica compartida AMBici. Visualització de la geolocalització de les estacions i la seva disponibilitat, places d'aparcament i bicicletes per al seu ús.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
GBFS Service
  • Catalan
  • English
  • Spanish

Catàleg de dades disponibles: geolocalització de les estacions, disponibilitat, places d'aparcament i bicicletes per al seu ús.

View

More infomation