Sectors d'activitat econòmica creadors i destructors d'ocupació (CCAE-09)

Back

Ocupació laboral i activitat econòmica en el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Technical file card

Treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social i al Règim Especial de la Mineria del Carbó i al Règim Especial de Treballadors Autònoms creadors i destructors d?ocupació per activitat econòmica (CCAE-09 a dos dígits), en l'àmbit territorial de l'AMB.

La creació o destrucció d?ocupació de cada any s?entén com la variació absoluta respecte l?any anterior entre els anys amb dades disponibles.

 • Creation date:
  15.02.18
  Update frequency:
  Anual
  Data source:
  IERMB/Ministerio de Empleo
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  --
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation