Retribucions de l'AMB

Back

Informació sobre les retribucions del personal directiu, dels assessors i dels representants polítics de l'AMB.

Technical file card

Informació sobre les retribucions dels càrrecs directius, dels funcionaris eventuals d'assessorament i sobre les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download

More infomation