Residus industrials per empresa

Back

Relació entre els residus industrials declarats per els municipis i el nombre d'empreses declarants l?any corresponent.

Technical file card

Relació entre els residus industrials declarats per els municipis i el nombre d'empreses declarants l?any corresponent. Dades en tones/empresa any.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Dades en tones/empresa any Download
JSON Service
Dades en tones/empresa any View

More infomation