Repartiment modal

Back

Mode de transport utilitzat en els desplaçaments.

Technical file card

Distribució, en percentatge, dels desplaçaments dels residents de l'AMB en dia feiner, segons els mode de desplaçament utilitzat (motoritzat, transport privat, transport públic).

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation