Règim jurídic treballadors AMB

Back

Informació sobre el règim jurídic contractual dels treballadors de l'AMB.

Technical file card

Dades del nombre de treballadors classificats entre funcionaris, laborals i personal eventual d'assessorament

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download
CSV File card
  • Catalan
Download