Pressupost per conceptes

Back

Distribució del pressupost d'ingressos i despeses de l'AMB presentat per conceptes

Technical file card

Informació desglossada del pressupost d'ingressos i despeses de l'AMB, presentat per conceptes

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
XLS File card
  • Catalan
Download