Població potencialment activa sense formació secundària post-obligatòria

Back

Població de 25 a 64 anys que no han assolit l'educació secundària.

Technical file card

Evolució anual del percentatge de població de 25 a 64 anys sense formació secundària post-obligatòria, per municipis metropolitans.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation