Població en relació amb l'activitat econòmica (EPA)

Back

Població activa, ocupada, aturada i inactiva de 16 i més anys.

Technical file card

Dades sobre els habitants de l'Àrea Metropolitana de Barcelona classificats en relació amb l'activitat econòmica (EPA).

 • Creation date:
  19.01.15
  Update frequency:
  Trimestral
  Data source:
  IERMB - Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  Geographic area:
  Barcelona
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service
 • Catalan

Les dades que es mostren són trimestrals.

View

More infomation