Platges

Back

Xarxa de platges metropolitanes de gestió mancomunada a través de l'AMB.

Technical file card

Les platges metropolitanes són espais públics transmunicipals, d'ús compartit per la ciutadania i amb gestió mancomunada a través de l'AMB, que s'encarrega de mantenir-les. De Castelldefels a Montgat, el litoral metropolità s'estén al llarg de 42 quilòmetres, dels quals 10 corresponen a ports i infraestructures i els 32 restants a les 39 platges dels 8 municipis costaners.

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
JSON Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades de les platges en format JSON

View
XML Service
  • Catalan

Servei que ofereix les dades de les platges en format XML

View

Data viewer