Plànols originals del PGM, sèrie B2. Qualificacions urbanístiques a escala 1:5.000

Back

Plànols originals del PGM, sèrie B2. Qualificacions urbanístiques a escala 1:5.000

Technical file card

El Pla General Metropolità (PGM) es va aprovar el 14 de juliol de 1976. Els documents es poden consultar fent una cerca amb el codi DGU 1976/000477 a la pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

L'expedient consta d'una memòria i quatre sèries de plànols:

 • Sèrie B1 – escala 1:10.000 – Clasificación del suelo según régimen jurídico y sectores de planeamiento
 • Sèrie B2 – escala 1:5.000 – División general del territorio según calificación urbanística
 • Sèrie B3 – escala 1:10.000 – Estructura general y orgánica del territorio
 • Sèrie B4 – escala 1:25.000 – Redes fundamentales de los servicios públicos

La informació que es difon en aquests geoserveis es correspon a l'escaneig i posterior georeferenciació de la sèrie B2 a escala 1:5.000 d'aquest document.

S'han eliminat les caràtules dels fulls per tal d'oferir una lectura continua del territori.

NOTA: tot i que s'han escanejat els plànols originals i amb el corresponent segell d'aprovació definitiva, la informació que s'ofereix en aquest geoservei no és oficial. La única font oficial és el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que depèn de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 • Creation date:
  23.11.16
  Update frequency:
  Cap
  Data source:
  Arxiu AMB – Direcció de Serveis d'Urbanisme
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS Service
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

View
WMTS Service
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMTS

View
HTML Service
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

View