Plànols originals del PGM. Refós 1:2000 de les qualificacions urbanístiques

Back

Plànols originals del PGM. Refós 1:2000 de les qualificacions urbanístiques

Technical file card

El Pla General Metropolità (PGM) es va aprovar el 14 de juliol de 1976. Els documents es poden consultar fent una cerca amb el codi DGU 1976/000477 a la pàgina web del Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya.

L'expedient consta d'una memòria i quatre sèries de plànols:

 • Sèrie B1 – escala 1:10.000 – Clasificación del suelo según régimen jurídico y sectores de planeamiento
 • Sèrie B2 – escala 1:5.000 – División general del territorio según calificación urbanística
 • Sèrie B3 – escala 1:10.000 – Estructura general y orgánica del territorio
 • Sèrie B4 – escala 1:25.000 – Redes fundamentales de los servicios públicos

Posteriorment, durant els anys 1984-1985, es va aprovar, per tot l'àmbit del PGM, a excepció de Barcelona, un seguit de plànols que amb el títol de "plànol refós" transcrivia a escala 1:2000 les determinacions del Pla General Metropolità pel que fa a la qualificació urbanística.

La informació que es difon en aquests geoserveis es correspon a l'escaneig i posterior georeferenciació d'aquests plànols.

S'han eliminat les caràtules dels fulls per tal d'oferir una lectura continua del territori.

NOTA: tot i que s'han escanejat els plànols originals i amb el corresponent segell d'aprovació definitiva, la informació que s'ofereix en aquest geoservei no és oficial. La única font oficial és el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, que depèn de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

 • Creation date:
  23.11.16
  Update frequency:
  Cap
  Data source:
  Arxiu AMB – Direcció de Serveis d'Urbanisme
  Geographic area:
  Metropolitan area
  Licence:
  Autorització segons Llei 37/2007
Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
WMS File card
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMS

Download
HTML File card
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format HTML

Download
WMTS File card
 • Catalan

Servei que ofereix les dades en format WMTS

Download