Planejament urbanístic

Back

Estudis urbanístics i planejament redactat per l'AMB

Technical file card

El planejament urbanístic estableix les bases per a l'organització del territori i per la racionalització dels usos al quals es destina, i fixa un model de relació entre les persones, el sòl urbanitzat i el sistema d'espais oberts. Es tracta d'un instrument indispensable per al desenvolupament de la gran conurbació metropolitana que es posa com a repte avançar cap a un model de ciutat cohesionada, sostenible i que pot oferir una bona qualitat de vida.

Per aconseguir aquests objectius el planejament ordena i regula la conservació i millora del territori i estudia la ciutat considerant factors socials, ambientals i econòmics. En aquest context l'AMB presenta els avantatges d'una institució pròxima, per tractar els problemes amb profunditat, però que tanmateix té suficient perspectiva per atendre les interrelacions de l'escala metropolitana.

El servei de planejament dona resposta a les demandes específiques dels diferents ajuntaments metropolitans que s'orienten a l'elaboració d'informes, al desplegament de les figures de planejament i gestió urbanística, alhora que es realitzen estudis, en un context que es troba en perpètua transformació i que, per tant, sempre planteja nous reptes. 

Download the dataset in RDF format. Information about the use of service

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
JSON Service
  • Catalan
  • Spanish
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format JSON. View
XML Service
  • Catalan
  • Spanish
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format XML. View
KML Service
  • Catalan
  • Spanish
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format KML. View
KMZ Service
  • Catalan
  • Spanish
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format KMZ. View
CSV Service
  • Catalan
  • Spanish
Servei que ofereix les dades dels serveis urbanístics en format CSV. View

Data viewer