Persones que han patit un conflicte de convivència al barri segons ciutat

Back

Població que afirma haver patit un conflicte de convivència al seu barri de residència.

Technical file card

Percentatge de població, de 16 anys i més, que afirma haver patit un conflicte de convivència al seu barri de residència, segons ciutat gran de l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation