Percepció d'inseguretat al barri segons sexe

Back

Població que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 a 10, segons sexe.

Technical file card

Percentatge de població (de 16 anys i més) que valora amb menys de 5 punts la seguretat del seu barri en una escala de 0 (gens de seguretat) a 10 (molta seguretat), segons sexe en el conjunt de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
JSON Service
View

More infomation