Pensions no contributives de jubilació

Back

Relació entre el nombre de persones que reben pensions no contributives de jubilació i la població en edat de jubilació.

Technical file card

Relació entre el nombre de persones que reben pensions no contributives de jubilació i la població en edat de jubilació, en percentatge de població, segons municipis integrats en l'AMB.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card -- Download
JSON Service -- View

More infomation