Passatgers per via aèria

Back

Nombre de viatgers anuals, d'entrada i sortida, per l'Aeroport de El Prat

Technical file card

Evolució del nombre de viatgers anuals, d'entrada i sortida, per l'Aeroport de El Prat.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
CSV File card
Download
Service
View

More infomation